Yaşlı Bakım Evinde Alzehmer hasta Bakımı - Liman Huzurevi ve Bakımevi - Yaşlı Bakım Merkezi
logo
  • 0 (212) 662 01 41

  • info@limanhuzurevi.com

  • Liman Yeşilköy

  • Yeşilköy Mah. Cümbüş Sok. No:8 Bakırköy / İstanbul

Yardıma ihtiyacın mı var ?

Bize 0 (533) 222 22 67 bu numaralardan ulaşabilirsiniz.

Hemen Arayın
Yaşlı Bakım Evinde Alzehmer hasta Bakımı

Yaşlı Bakım Evinde Alzehmer hasta Bakımı

  Günümüzde sağlık hizmetlerindeki pek çok gelişmeyle birlikte yaşam süresi uzamış, Yaşlılık ve Yaşlılıkta ortaya çıkan sorunlar artmıştır. Gelişmiş ülkelerde Yaşlılıkta en sık karşılaşılan sorunlardan biri olan Alzheimer, gelişmekte olan ülkelerde giderek daha fazla görülmektedir. Alzheimer, Yaşlılık ve öncesi en çok görülen bunama nedenlerinden biri olup genellikle sinsi başlayan, ilerleyici olan ve zihinsel işlevlerde, bellek, yargılama, algılama ve soyut düşünmede ağır yetersizliklerin söz konusu olduğu beynin birincil yozlaşma hastalığıdır.

         Yaşamın herhangi bir döneminde geriye dönüşümsüz olarak gelişebilmekte, başlangıçta kişilerde hafıza kaybı ve konfüzyon görülmektedir. Bu belirtiler büyük bir oranda kişilik değişikliklerine neden olur. Bunlara düşünme, karar verme ve dil becerileri gibi bilişsel yeteneklerde bozulma ve ciddi mental işlev kayıpları da eşlik edebilir. Sonuçta bilişsel işlevlerin tümü etkilenir ve hastalığın son evrelerinde temel motor beceriler bile kaybedilebilir.

         Hastalarda sıklıkla donukluk ve ilgi kaybı, amaçsız dolaşma, yönelim bozukluğu, ilgi odağı olma isteği ve düşkünlük, öfke ve saldırganlık gibi davranış sorunları ile öz-bakım, beslenme ve eliminasyon ile ilgili sorunlar görülür.

       Alzheimer hastalığında Bakım hastalığın şiddetine göre değişir. Hastalık gelişmekte olan ülkelerde giderek daha hafif ve orta şiddetli ise hastanın bağımsızlık ve özerklik sıkıntıları, sosyal ilişkilerden çekilme, günlük aktivitelerle ilgili yardım gereksinimi, güvenli çevre, anksiyete, korku, uyku bozukluğu ve depresyon hasta bakımında ele alınması gereken önemli konulardır. Hastalık ilerledikçe tedaviden çok bakım gereksinimi artar. Hastalık ağırlaştıkça bakım için başkalarına tam bağımlılık, aktivite kısıtlılığı olan hastalara özgü tıbbi sorunlar, ajitasyon, delüzyon, hastanın bir bakım kurumuna yatırılması, yaşam destek önlemleri gibi konular önem kazanmaktadır.

       Kurum Bakımına yatırılması hasta için hayati önem taşımaktadır. Hasta Bakımında profesyonel olarak yaklaşan kurumumuzda alanında uzman doktorlarımızın, Yaşlı Bakım teknikerleri ve elemanları ile hizmet verilmektedir.

 

ALZHEİMER HASTALIĞININ EVRELERİ

Alzheimer üç farklı evrede görülebilir ve her bir evre bazı belirtilerle karakterizedir. Evrelerin belirli bir süresi yoktur, bir evreden diğerine uzun yıllar sonra geçilebilir.

 Evre 1: Bu evredeki belirtiler hafiftir ve genellikle gözden kaçabilir.

· Bellek kaybı (genellikle yakın geçmişteki olaylara ilişkin)

· Tarihi hatırlamada güçlük

 · Bilinen mekanları tanıma güçlüğü

 · Karar verme güçlüğü,

· Kelime bulma güçlüğü

Bu ilk belirtiler kişide korku, utanma ve kedere neden olabilir. Evre 2: Bu evrede günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesini engelleyen belirtiler ortaya çıkmıştır.

 · Bellek sorunları

 · Öz-bakımın azalması

 · Kaybolma

· Konuşma bozukluğunda artma

· Varsanılar

 Evre 3: Tam bağımlılık evresidir. Bu evrede zihinsel bozukluklar belirgin fiziksel bozukluklarla birlikte görülmektedir.

 · Yardım edildiği halde beslenmede güçlük

 · Arkadaşları ve aile üyelerini tanımada güçlük

 · Yürüme güçlükleri

· İdrar ve gaita kaçırma

· Belirgin düzeyde davranış bozukluklarıdır

Alzheimer hastalığında en sık görülen davranışsal bozukluğun apati olduğu belirtilmektedir. Apati; konuşma ve aktivitelere katılımda azalma, ilgi kaybı ve emosyonel kayıtsızlıkla karakterizedir.

 Ajitasyon; sık görülen ve yeti yitimine yol açan belirtilerden biri olup, uygunsuz vokal ve motor aktivite, bağırma, küfretme, tedaviye direnç ve karşı gelme davranışları ile kendisini gösterir. Bu reaksiyonlar genellikle yetersizliğin fark edilmesi ile ilgilidir ve bakım vericilere oldukça sıkıntı verir. Sanrılar ve varsanılar gibi psikotik belirtiler hastaların %25-50’sinde ortaya çıkar. Sanrılar çok çeşitli biçimlerde görülebilir, en sık görülenler ise ihanete uğrama ve eşyalarının çalınması ile ilgilidir. Varsanılar ise hem hasta hem de bakım vericiler için korkutucudur.

Yaşlı Bakımevimizde Alzheimer hastalarının evreleri hakkında geniş bilgiye sahip doktor ve Bakım elemanı personelleriyle hizmetinizdeyiz. Bakımevimizin profesyonel kadrosu ile hastalık evreleri, iletişim ve Bakım konularında güvenebilirsiniz.