Yaşlı Bakım Evinde Geriatrik Reablitasyon - Liman Huzurevi ve Bakımevi - Yaşlı Bakım Merkezi
logo
  • 0 (212) 662 01 41

  • info@limanhuzurevi.com

  • Liman Yeşilköy

  • Yeşilköy Mah. Cümbüş Sok. No:8 Bakırköy / İstanbul

Yardıma ihtiyacın mı var ?

Bize 0 (533) 222 22 67 bu numaralardan ulaşabilirsiniz.

Hemen Arayın
Yaşlı Bakım Evinde Geriatrik Reablitasyon

Yaşlı Bakım Evinde Geriatrik Reablitasyon

“Modern tıp yaşama yıllar kattıkça, rehabilitasyon da bu yıllara yaşam katmak için daha da 
gerekli olmaktadır” 
Rusk & Kottke 
 Beklenen yaşam süresinin uzamasına bağlı olarak yaşlı popülasyonun giderek 
artması; gerek fiziksel yetilerin kaybı, gerekse bu yaş grubunda görülen kronik ilerleyici 
hastalıklara bağlı olarak gelişen yeti kayıpları Geriatrik rehabilitasyona verilen önemi daha da artırmaktadır. Yaşlı bireylerin kaybettikleri fiziksel yetilerini tekrar kazandırmak, günlük 
yaşamda bağımsız veya en az bağımlı hale getirmek, fiziksel, sosyal ve psikolojik açıdan 
yaşam kalitesini mümkün olan en üst düzeye çıkarmak rehabilitasyonun ana hedeflerini 
oluşturmaktadır. 
 Yaşlılara yönelik rehabilitasyon programlarının hazırlanması aşamasında 
aşağıdaki noktalar önem kazanmaktadır: 
1-Sinir sistemi, kas iskelet sistemi, kalp damar ve dolumun sistemi açısından yaşlının fiziksel 
durumu ve sahip olduğu işlevsel düzey belirlenmeli ve bireye özgü bir program 
hazırlanmalıdır. 
2-Yaşlı hastanın ve ailenin beklentileri göz önüne alınmalı, gerçekçi hedefler belirlenmelidir. 
3-Eşlik eden psikolojik veya psikiyatrik sorunlar rehabilitasyona yanıtı yavaşlatacağından 
hızla ortadan kaldırılmaya çalışılmalıdır.
4-Egzersiz programları Yaşlı hastanın öğrenme potansiyeli göz önüne alınarak mümkün 
olduğunca basite indirgenmelidir. 
5-İlaç tedavileri olabildiğince azaltılmalıdır. 
6-Hareketsizlikten kaçınılmalıdır. 
7-Hedeflenen düzeye ulaşmanın yavaş olacağı veya bazı yitirilmiş işlevlerin tekrar geri 
kazanılmayabileceği konusunda yaşlı hasta ve ailesine bilgi verilmelidir. 
8-Rehabilitasyon multidisipliner bir yaklaşım gerektirdiğinden, yaşlı sağlığı ile ilgili diğer 
tüm uzmanlık dallarının rehabilitasyon ekibine katılımı sağlanmalıdır. 
9-Rehabilitasyon uzmanı hekim tarafından düzenli aralıklar ile Yaşlı hasta değerlendirilmeli, 
varılan düzey saptanmalı ve tedavi şemasında gerekli değişiklikler veya uyarlamalar 
yapılmalıdır. 
 Yaşlı bakımının en temel bileşenlerinden biri olan rehabilitasyon, tıp eğitiminde ve 
sağlık hizmetlerinde son derece önemli bir süreç olmasının yanı sıra işlev, anatomi ve yaşam 
kalitesi kavramlarını öncelikli kılan filozofik bir yaklaşım özelliği de taşımaktadır. 
Liman Huzur ve Bakımevi olarak multidisipliner ekip anlayışıyla Yaşlılarımıza gerek duydukları rehabilitasyonu sağlayarak huzurlu bir ortam sunmaktayız.