Huzurevi Fiyatları - Liman Huzurevi ve Bakımevi - Yaşlı Bakım Merkezi
logo
  • 0 (212) 662 01 41

  • info@limanhuzurevi.com

  • Liman Yeşilköy

  • Yeşilköy Mah. Cümbüş Sok. No:8 Bakırköy / İstanbul

Huzurevi Fiyatları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yayınladığı Özel Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım Merkezleri Yönetmeliği’ne göre özel huzurevi fiyatları İl Vali’sinin başkanlığında İl Müdürü, Büyükşehir Belediyesi, Defterdarlık, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü ve il dahilindeki kuruluş kurucularının kendi aralarından seçecekleri bir temsilciden oluşan bir komisyon tarafından tespit edilmektir. Her sene özel huzurevi fiyatları, geçinme endeksi ile toptan eşya fiyat endekslerindeki artış oranları esas olmak üzere, sosyo-ekonomik koşullar, personel, beslenme, kira, ısıtma, onarım, diğer cari giderler ve amortismanlar dikkate alınarak, kar oranının eklenmesi sonucunda tespit edilir. Özel huzurevi fiyatlarına uygulanan Katma Değer Vergisi oranı %8’dir.

Huzurevine misafir kabulünde net fiyat belirtmek mümkün değildir. Çünkü her yaşlı için genel sağlık durumu uzmanlar tarafından analiz edilir ve sonucunda çıkan bakım tablosuna göre bir fiyat verilir. Ayakta gezebilen hastalar ve yatalak hastalar olarak kurumda hasta sınıflara ayrılır ve ayrı bakım odalarında bakımları hijyen kurulları üst seviyede tutularak yapılır. Dolayısıyla hastanın sağlık durumu ve bakım yoğunluğu değişkenlik gösterdikçe Özel Bakımevi Fiyatları da değişkenlik göstermektedir.


Özel huzurevi fiyatları, konaklama yapılacak odanın tek kişilik veya çok kişilik olması, konaklama yapan yaşlının bakım ihtiyaçları ve , bünyesinde sunulan hizmetlere göre değişmektedir. Bünyesinde hem huzurevi hem de yaşlı bakım merkezi bulunan kuruluşlarda, her iki bölüm için de farklı fiyatlar geçerli olmaktadır.